Södra N4

  • South N4 Ip54 Reflectorless Station Estacion Total

    South N4 Ip54 Reflectorless Station Estacion Totalt

    Avståndsmätning Reflektorlös 1000m Enkelt prisma 5000m Noggrannhet: Icke-prisma 3+2ppm Noggrannhet: Prisma N41: 1+1ppm N40: 2+2ppm Ark 3+2ppm Mättid 1,2s i finfina 0,2s vid automatisk spårning Atmosfärisk korrigering, manuell ingångskorrigering. Manuell ingång, automatisk korrigering Temperaturkorrigeringssensor Läsavstånd Avläsning Max: 99999999.999m Min: 1mm Vinkelmätnoggrannhet N41: 1″ N40: 2″ Metod Absolut, kontinuerlig skivdiameter...